assaig
Jocs Textuals
Xavier Vernetta i
Francesc Vernet
Barcelona: La Magrana , 1997
J
o
c
s
La narració
T
e
x
t
u
a
l
s.
comprar aquest llibre
El llibre que teniu a les mans és una mostra del que es pot fer -literàriament- amb la narració. De vint autors contemporanis, hem triat vint textos que exemplifiquen diverses maneres de narrar, i us els expliquem ordenats per la tria que ha fet l'autor en cada cas.
Podreu observar que cada narració canvia d'aspecte segons la voluntat de qui escriu. Un mateix fet ens pot resultar indiferent, còmic o agressiu. Tot depèn de la intenció que hi vol posar l'autor. Per fer-ho més evident també us hem inclòs, a l'inici de cada apartat, un conjunt de narracions que expliquen un mateix fet. Cada text fa servir una tècnica diferent i l'efecte que produeix en el lector també és diferent en cada cas .